Ηλεκτρικό ψαλίδι KV600

 • Χρόνος λειτουργίας 8-10 ώρες (ανάλογα με το είδος χρήσης)
 • Mοτέρ brushless
 • Μετάδοση με βίδα με σφαιρικό περικόχλιο.
 • Λαβή από νήματα άνθρακα.
 • Διπλό άνοιγμα και προοδευτική κοπή.
 • Ένδειξη σταθερής τροφοδοσίας και φόρτισης.
 • Μέγιστη διάμετρος κοπής 35mm.
 • Ονομαστική ισχύς 350w.
 • Μπαταρία λιθίου, Ονομαστική τάση φορτιστή μπαταρίας 50-60hz.

Σχετικά με το προϊόν μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο παρακάτω βίντεο σύνδεσμo μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το προϊόν:

Ηλεκτρικό ψαλίδι KV700

 • Χρόνος λειτουργίας 8-10 ώρες (ανάλογα με το είδος χρήσης)
 • Mοτέρ brushless
 • Μετάδοση με βίδα με σφαιρικό περικόχλιο.
 • Λαβή από νήματα άνθρακα.
 • Διπλό άνοιγμα και προοδευτική κοπή.
 • Ένδειξη σταθερής τροφοδοσίας και φόρτισης.
 • Μέγιστη διάμετρος κοπής 40mm.
 • Ονομαστική ισχύς 350w.
 • Μπαταρία λιθίου, Ονομαστική τάση φορτιστή μπαταρίας 50-60hz.

Σχετικά με το προϊόν μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο παρακάτω βίντεο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το προϊόν:

Ηλεκτρικό κονταροψάλιδο KV80/KV100/KV150

 • Χρόνος λειτουργίας 8-10 ώρες (ανάλογα με το είδος χρήσης)
 • Mοτέρ brushless
 • Μετάδοση με βίδα με σφαιρικό περικόχλιο.
 • Λαβή από νήματα άνθρακα.
 • Διπλό άνοιγμα και προοδευτική κοπή.
 • Ένδειξη σταθερής τροφοδοσίας και φόρτισης.
 • Μέγιστη διάμετρος κοπής 35mm.
 • Ονομαστική ισχύς 300w.
 • Μπαταρία λιθίου, Ονομαστική τάση φορτιστή μπαταρίας 50-60hz.

Σχετικά με το προϊόν μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στο παρακάτω βίντεο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το προϊόν: