ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΡΟΤΡΩΝ

Η IQ parts κατασκευάζει εξαρτήματα για το σύνολο των ευρωπαϊκών αρότρων, μεταξύ αυτών των σημαντικότερων και εμπορικότερων όπως:

 • KVERNELAND
 • POTTINGER
 • VOGEL & NOOT
 • KUHN-HUARD
 • LEMKEN
 • GREGOIRE-BESSON
 • OVLAC
 • NARDI
 • OTMA

Η  πρωτοποριακή τεχνογνωσία της εταιρίας έχει ως αποτέλεσμα να παράγει  υψηλής ποιότητας προϊόντα, ανώτερα ακόμα και από τα αυθεντικά . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα εξαρτήματα της IQparts να έχουν τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά:

 • 160% περισσότερη σκληρότητα.
 • 25% μεγαλύτερο εύρος – μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 • Μεγαλύτερη ποσότητα εφαρμοσμένου υλικού – ελαχιστοποίηση της φθοράς.

Σχετικά με τα προϊόντα, μπορείτε να δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: