Συνεργάτης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Μελίκη, Δήμος Αλεξάνδρειας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χάρτης