Συνεργάτης

ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σκύδρα, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

Χάρτης