Συνεργάτης

ΚΑΡΑΔΑΓΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

Χάρτης