Με 25 ευρώ το στρέμμα ξεκινάει η ολοκληρωμένη στα ζαχαρότευτλα

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 20/01/2012

Γύρω στα 25 ευρώ το στρέμμα μπορούν να περιμένουν από φέτος οι τευτλοκαλλιεργητές που θα ενταχθούν στο πενταετές πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί, με βάση τον σχεδιασμό στον οποίο καταλήγουν η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) με τις ευλογίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πολύ σε δύο μήνες, ο ΕΛΓΟ θα έχει έτοιμο το πρωτόκολλο ποιότητας για την παραγωγή και πιστοποίηση ζάχαρης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Agronews, στο κονδύλι που έχει προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δράσης μέσα από τον προγραμματισμό του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπολογίζεται περί τα 20 εκατ. ευρώ για την προσεχή πενταετία 2012-2016, δηλαδή 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Η απλή αριθμητική λέει ότι η φιλοδοξία των αρμοδίων αρχών εξαντλείται στην καλλιέργεια 160.000 στρεμμάτων με ζαχαρότευτλα το χρόνο, για τα οποία θα προβλέπεται ποιοτικό πριμ 25 ευρώ το στρέμμα.
Ο τρόπος με τον οποίο δομείται το όλο πρόγραμμα προβλέπει το διαχωρισμό των της τευτλοκαλλιέργειας σε τέσσερις ζώνες, κάτι που προβλέπεται ήδη από το οργανόγραμμα λειτουργίας της ΕΒΖ και η δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας παραγωγών για κάθε ζώνη.
Πολύ σύντομα, όπως λέγεται, δηλαδή το πολύ σε δύο μήνες, ο ΕΛΓΟ (Agrocert) θα έχει έτοιμο το πρωτόκολλο ποιότητας (Agro 2) για την παραγωγή και πιστοποίηση ζάχαρης από καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων που εφαρμόζουν τις πρακτικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο οι ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης ποιότητας θα μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες (τέσσερις) ομάδες παραγωγών δίνοντας στους καλλιεργητές τις αντίστοιχες κατευθύνσεις και πιστοποιώντας στο τέλος της χρονιάς την παραγωγή ζαχαροτεύτλων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ο παραπάνω σχεδιασμός δεν βρίσκει ιδιαίτερα ικανοποιημένους τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων οι οποίοι από φέτος έχουν απολέσει  τα 50 ευρώ το στρέμμα που εισέπρατταν ως πριμ ποιότητας από τον ισχύοντα κοινοτικό κανονισμό για τη ζάχαρη, ενώ την ίδια στιγμή η βιομηχανία δεν έχει αναθεωρήσει ουσιαστικά την τιμολογιακή πολιτική που εφάρμοσε έναντι των παραγωγών την περασμένη χρονιά.