Λήξη προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και Σχέδια Βελτίωσης

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 23/10/2015

Μήνυμα από κ. Τσιατούρα

Στο τέλος του χρόνου λήγει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος.Παράταση δεν θα δοθεί, είναι ξεκαθαρισμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Με απλά λόγια, το ΠΑΑ 2007 – 2013 τελειώνει στις 31.12.2015 και επομένως όποιες πληρωμές γίνουν από αυτό θα γίνουν μέχρι τότε.
 
Τι σημαίνει αυτό για τα σχέδια βελτίωσης:
Προκειμένου να υπάρχει στις Υπηρεσίες ικανός χρόνος ώστε να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά του αιτήματος πληρωμής και να πιστοποιηθούν επιτόπια οι δαπάνες, τα αιτήματα πληρωμής θα πρέπει να κατατεθούν στις ΔΑΟΚ μέχρι 6.11.2015.
Προφανώς θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να εξεταστούν και τα αιτήματα πληρωμής  που θα υποβληθούν στις ΔΑΟΚ μετά από αυτήν την ημερομηνία, αλλά η ανωτέρω ημερομηνία θεωρείται ως σχετικά «ασφαλής» προκειμένου κάποιο αίτημα πληρωμής (που δεν εμφανίζει προβλήματα) να πληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Υπενθυμίζω ότι στη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, τα ημιτελή σχέδια βελτίωσης είχαν περάσει στην επόμενη περίοδο (αυτή δηλαδή που πλέον λήγει στο τέλος του έτους). Κάτι αντίστοιχο, πέρασμα δηλαδή των ημιτελών στην επόμενη περίοδο, προβλέπεται να συμβεί και τώρα. Όμως προκειμένου να περάσει κάτι ως ανειλημμένη υποχρέωση στο νέο πρόγραμμα, πρέπει ο επενδυτής να έχει λάβει χρήματα ως αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός μέρους του σχεδίου του,πρέπει να έχει πληρωθεί έστω μια πρώτη δόση – δεν θα αρκεί απλά και μόνο η υποβολή της μέχρι τέλος του έτους.  Συνεπώς θα πρέπει να επισπεύσουν όσοι επιθυμούν κάτι τέτοιο.Επίσης θα τεθεί ένα όριο στις τροποποιήσεις, θα αποσαφηνιστεί στην εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στην ίδια εγκύκλιο θα δίνονται και οδηγίες για το κλείσιμο των σχεδίων βελτίωσης.
 
Συνεπώς, ως προς τα αιτήματα πληρωμής που θα υποβληθούν εφεξής:
 
1.       Ότι αίτημα πληρωμής υποβληθεί μέχρι και 6.11.2015 θα γίνει προσπάθεια να πιστοποιηθεί από τις ΔΑΟΚ, να προωθηθεί για πληρωμή, να εκκαθαριστεί από εμάς, να προωθηθεί για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πληρωθεί έγκαιρα.
2.       Τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν την πρώτη δόση που θα έρθουν μετά τις 6.11 υπάρχει ο κίνδυνος να μην καταστεί δυνατό να πληρωθούν εντός του 2015 με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθούν στις ανειλημμένες υποχρεώσειςκαι να μην γίνει δυνατόν τελικά να πληρωθούν.
3.       Τα δεύτερα και τρίτα αιτήματα πληρωμής που δεν θα γίνει δυνατόν να πληρωθούν θα εξεταστούν πλέον στη νέα προγραμματική περίοδο.  Όμως η πληρωμή τους θα καθυστερήσει σημαντικά.