Οι προοπτικές της καλλιέργειας δημητριακών στην ΕΕ σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 20/01/2012

Ειδική έκθεση που δημοσιοποίησε η Κομισιόν, η οποία αναφέρεται στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της καλλιέργειας δημητριακών στην ΕΕ, κατά την περίοδο 2011 μέχρι 2020, κάνει λόγο για χαμηλά επίπεδα στα αποθέματα και τιμές στην αγορά σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων ετών. Όπως προβλέπει η έκθεση λόγω της «στενότητας» που επικρατεί στην αγορά σιτηρών στην ΕΕ μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει σε τιμές της τάξης από 150 έως 170 ευρώ/ τόνο.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή παραγωγή σιτηρών, προβλέπεται μεσοπρόθεσμα μια μέτρια αύξηση, που αναμένεται μέχρι το 2020 να φθάνει στους 305 εκατ. τόνους, από τους 278 εκατ. τόνους που ήταν το 2011. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα των χαμηλών ρυθμών αύξησης στις αποδόσεις (0,5% ετησίως κατά μέσο όρο). Επίσης προβλέπεται να υπάρξει αυξημένη ζήτηση στη χρήση των δημητριακών για βιοκαύσιμα στην ΕΕ, κυρίως για βιοαιθανόλη, στο πλαίσιο της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.
Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν αναμένεται να αλλάξει η συνολική έκταση της καλλιέργειας δημητριακών στην ΕΕ. Όμως θα υπάρξει μια μερική ανακατανομή των εκτάσεων μεταξύ των καλλιεργειών.
Έτσι για το καλαμπόκι και το μαλακό σιτάρι αναμένεται να υπάρξει μια αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας (έως 16% και 39% αντίστοιχα) εις βάρος των άλλων δημητριακών, κυρίως του κριθαριού που εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 21% της συνολικής έκτασης των δημητριακών.
Ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει στην αγορά ελαιούχων σπόρων, η οποία δείχνει μια θετική προοπτική για τους παραγωγούς, με αυξημένη ζήτηση και υψηλές τιμές των ελαιούχων σπόρων για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Πάντως φαίνεται με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ότι σημαντικό μέρος της ζήτησης για πρώτες ύλες βιοκαυσίμων θα καλύπτεται από εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ.
Όσον αφορά τις εξαγωγές, μετά από τις σημαντικές επιδόσεις της ΕΕ την περίοδο 2008-10, οι εξαγωγές σιτηρών προβλέπεται να παραμείνουν στα τα επίπεδα των περίπου 20 εκατ. τόνων.

Καλλιεργητική περίοδο 2011/2012

Όπως αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, στην ΕΕ για την περίοδο 2011/2012, οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με σιτηρά αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 1,2% σε σχέση με την περίοδο 2010/2011 και να φτάσουν στα 55,5 εκατ. εκτάρια.
Οι εκτάσεις με μαλακό σιτάρι αναμένεται να παραμείνουν σταθερές στα 23,1 εκατ. εκτάρια, ενώ με αραβόσιτο αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,8% σε σχέση με πέρσι και να κυμανθούν στα 8,7 εκατ εκτάρια.
Η μείωση των εκτάσεων καλλιέργειας σιτηρών, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για αυξημένη απόδοση, αναμένεται να οδηγήσουν τη συγκομισθείσα παραγωγή σιτηρών σε σταθερά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, δηλαδή σε περίπου 277 εκατ. τόνους.
Από αυτή την παραγωγή 167 εκατ. τόνοι θα πάνε για ζωοτροφές και 11 εκατ. τόνοι για παραγωγή αιθανόλης. Με βάση αυτές τις προβλέψεις τα αποθέματα αναμένεται να μειωθούν κατά 5 εκατ. τόνους και να φτάσουν τους 32 εκατ. τόνους, χωρίς τα εναπομείναντα αποθέματα παρέμβασης.