Σχέδια Βελτίωσης

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 13/01/2012

Την επιτάχυνση της αξιολόγησης και έγκρισης των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 211) που εκκρεμούν για χιλιάδες παραγωγούς, αλλά και ενημέρωση για το σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και την εξέλιξη της ειδικής κατηγορίας Σχεδίων Βελτίωσης των καπνοπαραγωγών ζητά με επίκαιρή ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας κ. Κατερίνα Μπατζελή.

Στην ερώτησή της η κ. Μπατζελή επισημαίνει ότι στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύουμε δε χωρούν καθυστερήσεις και αναβολές, οι οποίες πλήττουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και δη τον αγροτικό τομέα.
«Για την αναστροφή του κλίματος στην οικονομία προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων κυρίως στον αγροτικό τομέα ως σημαντικού μοχλού εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης και η πλήρης εκμετάλλευση των κοινοτικών πόρων. Η άμεση λύση της χρηματοδότησης των επενδύσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αλλά δεν υλοποιούνται μέσω του μηχανισμού του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που έχει αποφασιστεί από το 2010 μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επαναλειτουργία του μηχανισμού της αγοράς που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επενδυτικές προσπάθειες.

Ταυτόχρονα, το σημαντικότατο ποσό των 500 εκατ. ευρώ που αφορά το Μέτρο 211 Σχέδια Βελτίωσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και με διαφανή διαδικασία. Από τους 7700 περίπου φακέλους υποψηφίων για επενδύσεις ελάχιστοι έχουν αξιολογηθεί και κανένας δεν έχει πάρει την τελική έγκριση στα χέρια του».

Ακολουθεί η επίκαιρη ερώτηση της κ. Μπατζελή

προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει και τον πρωτογενή τομέα σε μακρά περίοδο αποεπένδυσης με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον εκσυγχρονισμό όσο και στον ανταγωνισμό της ελληνικής γεωργίας. Ταυτόχρονα το τεράστιο πρόβλημα της τραπεζικής ρευστότητας καταγράφει ετησίως πτώση 50% και αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα καθυστέρησης για τις ελάχιστα επενδύσεις που έχουν εγκριθεί, αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
Προτεραιότητα όλων πρέπει να αποτελεί η επιτάχυνση των επενδύσεων με στόχο την αναστροφή του κλίματος στην οικονομία και την αντιμετώπιση της ύφεσης που δημιουργεί ελλείμματα και οδηγεί σε λήψη δυσμενών μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί επιλεγμένο προνομιακό πεδίο για επενδύσεις μαζί με τον τουρισμό και την ενέργεια. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των κοινοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για ουσιαστική επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και ένταξης των έργων με ταυτόχρονη εκμετάλλευση του χρόνου, ο οποίος πια δεν περισσεύει. Η άμεση λύση της χρηματοδότησης των επενδύσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αλλά δεν υλοποιούνται μέσω του μηχανισμού του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που έχει αποφασιστεί από το 2010 μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επαναλειτουργία του μηχανισμού της αγοράς που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επενδυτικές προσπάθειες.
Το σημαντικότατο ποσό των 500 εκατ. ευρώ που αφορά το Μέτρο 211 Σχέδια Βελτίωσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και με διαφανή διαδικασία. Από τους 7700 περίπου φακέλους υποψηφίων για επενδύσεις ελάχιστοι έχουν αξιολογηθεί και κανένας δεν έχει πάρει την τελική έγκριση στα χέρια του.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Πώς θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση των επενδύσεων (Σχέδια Βελτίωσης); Πότε θα αρχίσουν να δίνονται οι οριστικές εγκρίσεις;
  2. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χρηματοδοτικής ρευστότητας; Πότε θα λειτουργήσει το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας; Πότε θα υλοποιηθεί η συμφωνία της χρηματοδότησης του Ταμείου από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που έχει εξαγγελθεί εδώ και εννέα μήνες;
  3. Ποια είναι η εξέλιξη της ειδικής κατηγορίας Σχεδίων Βελτίωσης των καπνοπαραγωγών;

Δύο οι υποψήφιοι αξιολόγησης στα Σχέδια Βελτίωσης

Έληξε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή προσφορών με σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων για το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Agronews, οι δύο εταιρείες συμβούλων που κατέθεσαν προτάσεις για να αναλάβουν το έργο ήταν η EURICON ΕΠΕ και η Καλαμάκης & Συνεργάτες.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 123.000 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) και αφορά κυρίως στην αξιολόγηση 5.000 αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2007-2013 μέσω της συμπλήρωσης των κατάλληλων «Δελτίων Αξιολόγησης – Εισηγητικών Εκθέσεων» και την εισήγησή τους στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, καθώς και την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ –  Aνταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ) στην δευτεροβάθμια αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο οι αξιολογήσεις, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί σταδιακά στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα εντός εξαμήνου από την ειδοποίηση της υπηρεσίας για την παραλαβή των φυσικών φακέλων των αιτήσεων ενίσχυσης.