Τα κριτήρια για ένταξη σε πρόγραμμα πρώτης εγκατάστασης

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 18/12/2013

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου του 2013 έως αρχές Ιανουαρίου του 2014, σύμφωνα με ανακοινώσεις αρμοδίων του Υπουργείου Γεωργίας, θα είναι έτοιμη η καινούρια προκήρυξη για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Ο προϋπολογισμός της δράσης αναμένεται να είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ, οι ωφελούμενοι 5000-6000, οι οποίοι θα λάβουν με πριμ πρώτης εγκατάστασης κατά μέσο όρο στα 17.000 ευρώ.

Συγκεκριμμένα - πάντα σύμφωνα με τα όσα άτυπα έχουν γίνει γνωστά -  το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης, για το Μέτρο 112 «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών»,  διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου ως εξής:

Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ

Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ

Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

 
Αυτά τα  ποσά του πριμ πρώτης εγκατάστασης προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψιν τα τρία παρακάτω κριτήρια:


1) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:

    - Ορεινή – 7.500 ευρώ,

    - Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,

    - Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.


2) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

    - Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,

    - Φυτική - 7.500 ευρώ,

    - Μικτή–Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.


3) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

    - πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ,

    - 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ.