Υψηλό το κόστος παραγωγής για το ελαιόλαδο

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 16/02/2012

Η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα του ελαιολάδου, από την καλλιέργεια μέχρι και την αγορά του, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή γεωργία. Τα υψηλά αποθέματα ελαιολάδου και η ολοένα αυξανόμενη παραγωγή σε αρκετές περιοχές του κόσμου, έχουν θέσει τη βιωσιμότητα των ευρωπαίων παραγωγών σε κίνδυνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της η Independent.
Η διεθνής οικονομική κρίση, η αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 70% τα τελευταία 15 χρόνια και η ταυτόχρονη εντυπωσιακή αύξηση της προσφοράς οδηγούν τον τομέα του ελαιολάδου σε αδιέξοδο. Ήδη στην Ισπανία παρατηρείται μια συρρίκνωση του αριθμού των παραγωγών ελαιολάδου, ενώ η εκμηχάνιση της συγκομιδής θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη. Με υψηλότερη παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, το κόστος παραγωγής θα πρέπει να μειωθεί για να είναι οι τιμές ανταγωνιστικές και ταυτόχρονα να υπάρξει οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες.
Εν τω μεταξύ στην αγορά οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου διαμορφώνονται στα 1,80 ευρώ το κιλό παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις μεταξύ των 1,75-1,83 ευρώ το κιλό την τελευταία εβδομάδα. Το παρθένο ελαιόλαδο διατηρείται σταθερό στα 1,63 ευρώ το κιλό. Στη χώρα μας οι τιμές ελαιολάδου μέχρι 3 γραμμές διαμορφώθηκαν στα 2,14 ευρώ.