Η ΠΡΟΜΕΞ-ΚΕΧΙΔΗΣ ΣΤΗΝ 79η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 01/08/2014

Η ΠΡΟΜΕΞ-ΚΕΧΙΔΗΣ θα βρίσκεται στην 79η διεθνή έκθεση θεσσαλονίκης 6-14/09/2014. Θα μας βρείτε στο περίπτερο 10/stand 35 καθημερινά 16:00-22:00 και Σαββατοκυριακο 10:00-22:00