Εγκαταστάσεις

Η ΠΡΟΜΕΞ ΕΠΕ και η ΚΕΧΙΔΗ ΑΦΟΙ εδρεύουν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Στο ανακαινισμένο και σύγχρονα εξοπλισμένο κτίριο 357τ.μ. στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας.

Οι πέντε αποθήκες 1500τ.μ., 1000τ.μ, 1000τ.μ, 500τ.μ. και 500τ.μ, και είναι ευρύχωρες, οργανωμένες και εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα εσωτερικής μεταφοράς ώστε να υπάρχει ευκολία στην εξυπηρέτηση των πελατών.

733

734

909

910

911

725

739

745

723

878

728

729

732

881

882

883