Εκδηλώσεις / events

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, στην Θεσσαλονίκη το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, η εκδήλωση της εταιρείας Χ. Κεχίδης ΕΠΕ – Promex, με θέμα τη δηµιουργία ενός δικτύου επίσηµων συνεργατών σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας και ταυτόχρονα τη παρουσίαση μιας νέας σειράς από εξαρτήµατα υψηλής τεχνολογίας για ψεκαστικά µηχανήµατα ανοικτών καλλιεργειών και δενδροκοµίας.

 

 

Μιλώντας σε περίπου 80 ιδιοκτήτες αλλά και στελέχη καταστηµάτων µε τα οποία συνεργάζεται ήδη η εταιρεία, οι δύο διευθύνοντες σύµβουλοι της Promex, Θεοδόσης και Χάρης Κεχίδης ανακοίνωσαν κι επίσηµα πως από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου ξεκινά να ξεδιπλώνεται το πλάνο – όραµά τους για την ανάπτυξή της εταιρείας και την αναβάθµιση των σχέσεών της µε το πελατολόγιο των 2.500 συνεργατών, που διαθέτει στη χώρα.«Στα επόµενα δύο χρόνια θέλουµε να έχουµε δηµιουργήσει ένα δίκτυο επίσηµων συνεργατών για κάθε οµάδα προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία στην Ελλάδα. Το σκεπτικό είναι να υπάρξει επίσηµο δίκτυο για τα ψεκαστικά, στην πλατφόρµα, στο κλαδευτικό, στο καλλιεργητικό και ούτω καθ’ εξής», αποκάλυψαν στην Agrenda οι αδελφοί Κεχίδη και εξήγησαν πως σκοπός του όλου εγχειρήµατος είναι να πωλείται σωστά το προϊόν στον τελικό καταναλωτή.  «Θέλουµε να βοηθήσουµε τους συνεργάτες µας να αναβαθµίσουν την πώληση των προϊόντων, γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά και επειδή την ίδια στιγµή έχουν και τα καλύτερη εξαρτήµατα. Άρα, θέλουµε όλη αυτή η διαδικασία να πάρει περισσότερη αξία», επισήµανε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδόσης Κεχίδης, που ασχολείται κυρίως µε το διοικητικό κοµµάτι, προσθέτοντας πως το πλεονέκτηµα που θα έχουν όσοι µπουν κάτω από την οµπρέλα του δικτύου, είναι ότι θα έχουν προνοµιακή πρόσβαση στα πάνω από 10.000 είδη εξαρτηµάτων που έχει ο κατάλογος της Promex, προερχόµενα από περισσότερους από 120 ξένους προµηθευτές.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, για να επιτευχθεί ο στόχος θα δροµολογηθούν διάφορες ενέργειες προς το συνεργαζόµενο δίκτυο, που θα αφορούν τόσο το marketing, όσο και την προώθηση, µέσω κεντρικής διαφήµισης, αλλά και µε κατά τόπους εκδηλώσεις στην περιοχή κάθε συνεργάτη.Στο τεχνικό κοµµάτι της εκδήλωσης της Promex, παρουσιάστηκαν το Computer BRAVO 180S, για ψεκαστικό υψηλής πίεσης (τουρµπίνα) και χαµηλής πίεσης (ράµπα), καθώς και το Computer GPS BRAVO 400SLT, αµφότερα της ιταλικής πολυεθνικής «ARAG», µε την οποία η ελληνική επιχείρηση συνεργάζεται 35 χρόνια. «Η παρουσίαση αφορά εξαρτήµατα για ψεκασµό µέσω ηλεκτρονικού χειριστηρίου, GPS και χειριστήρια µε ακριβείς µονάδες µέτρησης, για την αυτοµατοποίηση του ψεκασµού. Ειδικοί από την Ιταλία, στελέχη της ARAG, έκαναν και πρακτική επίδειξη των δυνατοτήτων των νέων εξοπλισµών, σε αγρό στη Σίνδο, µε τη χρήση τρακτέρ των Agrotech SA και Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

PROMEX01

PROMEX02

PROMEX03

PROMEX04

PROMEX05

PROMEX06

PROMEX07

PROMEX08

PROMEX09

PROMEX10

PROMEX11

PROMEX12

PROMEX13

PROMEX14

PROMEX15